Καραμπλής Κωνσταντίνος – Συμμετοχή 18

Καραμπλής Κωνσταντίνος – Συμμετοχή 18

Καραμπλής Κωνσταντίνος

Βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού αποτελούν τόσο ο τεχνολογικός προσανατολισμός, χρησιμοποιώντας έννοιες όπως ο παγκόσμιος ιστός, οι οπτικές ίνες και η βάση δεδομένων, όσο και η αναφορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τον σχηματισμό του Λευκού Πύργου στην κορυφή του λογότυπου. Οι έννοιες αυτές αποτελούν εργαλεία λειτουργίας του συστήματος καθώς ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί τον χώρο πλοήγησης του χρήστη, οι οπτικές ίνες το μέσο μετάδοσης των ψηφιακών δεδομένων και η βάση δεδομένων το λογισμικό του κομμάτι.

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση αποτελείται από ένα κεντρικό κατακόρυφο στοιχείο στην κορυφή του οποίου αποτυπώνεται ο Λευκός Πύργος και δύο οπτικές ίνες σε μορφή έλλειψης εκατέρωθεν του στοιχείου σχηματίζοντας τα γράμματα O και P της λέξης Open. Στο αριστερό τμήμα σε συνδυασμό με το γράμμα O συμβολίζεται ο παγκόσμιος ιστός, ενώ στο δεξί η αντικατάσταση των γραμμάτων o-i-i της λέξης Thessaloniki με την ακολουθία 0-1-1 παραπέμπει τον παρατηρητή στο λογισμικό του συστήματος.