Κατσαφάδου Σωτηρία – Συμμετοχή 16

Κατσαφάδου Σωτηρία – Συμμετοχή 16

Κατσαφάδου Σωτηρία

Το επίσημο λογότυπο του OpenThessaloniki εμπνέεται από την αψίδα του Γαλερίου ή αλλιώς τη γνωστή σε όλους μας Καμάρα, σε μια προσπάθεια μεταφορικής σύνδεσης ενός χαρακτηριστικού μνημείου της πόλης και ταυτόχρονα ενός γνωστού σημείου συνάντησης, με τη νέα διαδικτυακή πύλη OpenThessaloniki η οποία φιλοδοξεί να γίνει διαδικτυακός τόπος συνάντησης. Η Καμάρα, ως ανοιχτή πύλη που επέτρεπε την είσοδο στο Γαλεριανό συγκρότημα, δηλώνει μεταφορικά την ελεύθερη πλατφόρμα συλλογής δεδομένων και ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποτελέσει το OpenThessaloniki με στόχο την ανοικτή διακυβέρνηση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τέλος, η τροχιά που σχηματίζεται γύρω από την Καμάρα δηλώνει τη διαδρομή που ακολουθεί ο ‘πλανήτης OpenThessaloniki’ καθώς περιφέρεται στο πλανητικό – διαδικτυακό σύστημα. Η τροχιά αυτή επιτρέπει στον πλανήτη να παρέχει συνεχή και έγκυρη ενημέρωση στους κατοίκους – χρήστες του.