Λεονταρα Γεωργία – Συμμετοχή 21

Λεονταρα Γεωργία – Συμμετοχή 21

Λεονταρα Γεωργία

“Ο” και “Θ”, αρχικά γράμματα.

“Καθρεφτίσματα” γραμμάτων = “διαφάνεια” πληροφορίας.

Μπλε = Χρώμα που παραπέμπει στην τεχνολογία.