Αντωνάκος Γιώργος – Συμμετοχή 04

Αντωνάκος Γιώργος – Συμμετοχή 04

Αντωνάκος Γιώργος copy
Η φράση openthessaloniki, αποτέλεσε έμπνευση για το λογότυπο. 
Η Θεσσαλονίκη εκφράζεται, με την αποτύπωση του Λευκού Πύργου, 
σε προοπτική κάτοψη έτσι ώστε να φαίνονται οι πολεμίστρες.
Το δε open εκφράζεται με την οπή στη μέση του σχεδίου. 
Επίσης, ο συνδυασμός των δυο παραπάνων, σχηματίζει ένα γρανάζι 
εκφράζοντας έτσι τον τεχνολογικό προσανατολισμό.