Κελαντωνάκης Αντώνης – Συμμετοχή 05

Κελαντωνάκης Αντώνης – Συμμετοχή 05

Κελαντωνάκης Αντώνης copy

Το λογότυπο είναι  γραμμικό minimal.
Από κάτω πρός τα πάνω έχουμε τον κόλπο της Θεσσαλονίκης,ενα δέντρο, που ξεκινά από τον κόλπο με τα κλαδιά του να έχουν το ρόλο των δρόμων της πόλης,οι κύκλοι είναι η επικοινωνία και στο κέντρο είναι μέρος από τις πολεμίστρες του λευκού πύργου που αντιπροσωπεύει όλη την πόλη.