Περτιγκιόζογλου Ελισσάβετ – Συμμετοχή 09

Περτιγκιόζογλου Ελισσάβετ – Συμμετοχή 09

Περτιγκιόζογλου Ελισσάβετ copy

Η πρόταση για το λογότυπο του Open Thessaloniki αποτελεί σύνθεση τριών στοιχείων:

• Το ανοικτό Ο (Οpen Ο) παραπέμπει στο γράμμα θ [ th ], όπως Thessaloniki.

• Το Ο τοποθετείται πάνω σε μια αφαιρετική αναπαράσταση του χάρτη του κέντρου της πόλης, το οποίο χάρη στη χαρακτηριστική του μορφή, είναι αναγνωρίσιμο από τους κατοίκους της. Το δίκτυο της πόλης αποδίδεται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπει σε ηλεκτρονικό δίκτυο με κόμβους (nodes) και ακμές (edges), στο λεξιλόγιο δηλαδή των λογισμικών, των βάσεων δεδομένων κτλ.

• Τα συννεφάκια-απόστροφοι συμβολίζουν τις ανοικτές ιδέες, τον ελεύθερο λόγο και τη γόνιμη ανταλλαγή ιδεών.

Μέσα από τη σύνθεση, το ανοικτό Ο αποκτά ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά και αποτελεί αναφορά στον κάθε πολίτη που μπορεί , μέσα από την πλατφόρμα OpenThessalonikι, να εκφράσει ιδέες, απόψεις και προτάσεις για την πόλη του, να συμμετέχει μια γόνιμη ανταλλαγή ιδεών μέσα από το ψηφιακό δίκτυο.

Τα χρώματα που επιλέχθηκαν, εκτός του μαύρου-άσπρου έιναι έντονα και ζωντανά για να δηλώσουν ενεργητικότητα.