τεχνικές αστική καινοτομίας και ανοικτής διακυβέρνησης για μια ανοικτή Θεσσαλονίκη

Το OpenThessaloniki φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα συλλογής δεδομένων σχετικών με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ανάπτυξης, παράλληλα, εφαρμογών και υπηρεσιών με στόχευση την ανοικτή διακυβέρνηση.

Λειτουργούμε στο πλαίσιο μιας άτυπης ομάδας εργασίας ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως επαγγελματικού προφίλ, και συναντιόμαστε σε εβδομαδιαία βάση. Υποστηρίζουμε και προωθούμε τις έννοιες του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), των Ανοικτών Δεδομένων και της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Αναζητούμε ιδέες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και εσείς τόσο στην υλοποίηση των εφαρμογών τις οποίες αναπτύσσουμε όσο και να μοιραστείτε μαζί μας τις, δικές σας ιδέες. Μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας στο openthessaloniki [at] gmail [dot] com ή να μας ακολουθήσετε σε Facebook και Twitter .