Ανοιχτά Δεδομένα

Στη σημερινή εποχή όλοι μας βιώνουμε την τεχνολογική ανάπτυξη, άσχετα αν την παρακολουθούμε ή όχι. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, κομμάτι της δικής μας ζωή ή της ζωής των γύρω μας. Σε καθημερινή βάση εκτιθέμεθα σε πληθώρα πληροφοριών και πολλές φορές συνεισφέρουμε, συνειδητά ή ασυναίσθητα, στη διαμόρφωση των δεδομένων που συνθέτουν την πληροφορία αυτή.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece), “ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν από οποιονδήποτε – υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους δημιουργούς και να διατίθενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους όρους”. Επίσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο “Εγχειρίδιο Χρήσης Ανοικτών Δεδομένων” του ίδιου φορέα:

“Τα Ανοιχτά Δεδομένα και ειδικότερα τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα, είναι μια τεράστια πηγή δεδομένων που δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. […] Είναι ήδη δυνατό να χρησιμοποιήσουμε ως σημεία αναφοράς τομείς, όπου τα ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα έχουν δημιουργήσει αξία. Ορισμένοι από αυτούς είναι:

  • Διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος
  • Συμμετοχή
  • Αυτό-ενδυνάμωση
  • Βελτιστοποίηση νέων ιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Καινοτομία
  • Βελτιωμένη αποδοτικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών
  • Μέτρηση του αντίκτυπου των πολιτικών που εφαρμόζονται
  • Νέα γνώση από συνδυασμό διαφορετικών πηγών σε μεγάλους όγκους δεδομένων”

(διαβάστε περισσότερα εδώ)

Κάποιες σημαντικές ελληνικές πηγές πρωτογενών δεδομένων είναι οι data.gov.gr, Openarchives.gr, Geodata.gov.gr, Open(geo)data.gr, hydroscope.gr, e-per.gr, helios-eie.ekt.gr, phdtheses.ekt.gr και πολλές άλλες….