Στόχευση & Αξίες

ΣΤΟΧΕΥΣΗ

Στην ομάδα του OpenThessaloniki:

 1. Επιχειρούμε να συλλέξουμε, να καταλογογραφήσουμε και στη συνέχεια να προσφέρουμε πληροφορία, που αφορά αυστηρά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.
 2. Σχεδιάζουμε υπηρεσίες που αποσκοπούν στην βελτίωση των συνθηκών σε επίπεδο πόλης και προωθούν την συμμετοχή και συνεργασία με απώτερο στόχο να επιτευχθούν διαδικασίες ανοικτής διακυβέρνησης (open government).

ΑΞΙΕΣ

 • Λειτουργούμε σαν ομάδα εργασίας, ανοικτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σε αυστηρά εθελοντική βάση.
 • Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία στις δια ζώσης συναντήσεις μας, στις οποίες οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει, ελεύθερα.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα σε μέλη εκτός ομάδας να καταθέσουν ιδέες, προτάσεις, απόψεις κάνοντας χρήση ειδικών φορμών ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Χρησιμοποιούμε σαν υποδομή Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
 • Υπηρεσίες και εργαλεία που παράγουμε δημοσιεύονται κάτω από άδεια Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα σε ένα κεντρικό Github αποθετήριο.
 • Όλη η πληροφορία που συλλέγουμε δημοσιεύεται με τη μορφή ανοικτών δεδομένων κάνοντας χρήση κατάλληλων αδειών (creative commons, κλπ.)
  • Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι προσωπικά ή άλλου είδους ευαίσθητα δεδομένα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν ανοικτά δεδομένα, και ως εκ τούτου, δεν μας αφορούν.
  • Είναι επιδίωξή μας, μέσω της διάδρασης των χρηστών με τις υπηρεσίες μας, τα σετ ανοικτών δεδομένων να ενημερώνονται συνέχεια, στα πλαίσια του δυνατού.
 • Έχουμε δύο κύριες, ψηφισμένες δημοκρατικά, στοχεύσεις
  • Τη συλλογή, καταλογογράφηση και προσφορά πληροφορίας, που αφορά αυστηρά την πόλη της Θεσσαλονίκης, με τη μορφή των ανοικτών δεδομένων.
  • Το σχεδιασμό υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών σε επίπεδο πόλης και προωθούν τη συμμετοχή και συνεργασία, με απώτερο στόχο να επιτευχθούν διαδικασίες ανοιχτής διακυβέρνησης (Open Government) και ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-Democracy).