Συνάντηση :: Διασυνδεδεμένα Δεδομένα & Θεσσαλονίκη

Συνάντηση :: Διασυνδεδεμένα Δεδομένα & Θεσσαλονίκη

Συνάντηση :: Διασυνδεδεμένα Δεδομένα & Θεσσαλονίκη

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Β, Τμήμα Πληροφορικής, Ημιώροφος, Κτήριο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπισήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη) σε μία συνάντηση ειδικού χαρακτήρα που αφορά στην εξοικείωση με τα διασυνδεδεμένα δεδομένα καθώς και εργαλεία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων μέσω της πλατφόρμας του Linked Economy. Τα Data Labs απευθύνονται κυρίως σε ερευνητές με ή χωρίς γνωστικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες του Διαδικτύου και των δεδομένων.

ΔΗΛΑΔΗ;

Τα Data Labs αποτελούν μια σειρά εννέα βιωματικών εργαστηρίων για την εξοικείωση των ερευνητών με την επανάσταση των ανοιχτών δεδομένων και οργανώνονται στα πλαίσια του έργου Linked Economy.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται να περιλαμβάνει και την ανάλυση συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν στην πόλη. Για παράδειγμα:

  • Πόσοι, ποιοι και με ποια βαρύτητα υφίστανται ανάδοχοι του Δημοσίου και δικαιούχοι ΕΣΠΑ από την Θεσσαλονίκη;
  • Ειδικότερα, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια
  • Είναι πιο ακριβά τα βασικά προϊόντα στην Θεσσαλονίκη;
  • Υπάρχουν διαφορές στην εκτέλεση των προϋπολογισμών στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης;
  • Οι πληρωμές που καταγράφονται στον προϋπολογισμό στο Δ. Θεσσαλονίκης υπάρχουν και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου ενδεικτικά περιλαμβάνει τις ενότητες:

  • Ποσοτική και ποιοτική έρευνα με βάση τα ανοιχτά δεδομένα για την οικονομία.
  • Εισαγωγή στις τεχνολογίες των δεδομένων (π.χ. SPARQL)
  • Διαφάνεια και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα

Μετά το τέλος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
  • Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά.