Συνάντηση :: 21/1/2016

Συνάντηση :: 21/1/2016

Σας περιμένουμε σήμερα (21/1/16) στις 19:00 στην Εθνικής Αντιστάσεως 16, 2ος Όροφος, Γραφείο 3 για το πρώτο hands on session του Open Thessaloniki για το 2016. Ενδεικτική Ατζέντα: Open Datasets Open Thessaloniki – Υποδομή (website, trello, κ.ο.κ.)